Reference

Překlady
Překlady v jazykové kombinaci angličtina/čeština.

i překladateli včetně rodilých anglických mluvčích. V případě potřeby používám specializovaný překladatelský software. Vždy dodržuji termíny a samozřejmostí je důvěrnost vašich sdělení a dokumentů. Cenu za překlad uvádím orientačně, neboť závisí zejména na odbornosti textu. Obvykle účtuji asi 1,3 Kč za slovo (tj. kolem 350 Kč za stranu).
Reference
translation.com
cztranslation.com

Korektury a DTP
Korektury českého i anglického textu, předtisková a grafická úprava (DTP)

Provádím předtiskové korektury českých textů i korektury anglických překladů. U překladů určených k publikaci mohu zajistit korektury rodilým anglickým profesionálem.

Tlumočení
Doprovodné tlumočení, tlumočení telefonních hovorů apod.
Potřebujete-li vyřídit anglický telefonát, zajistit tlumočení během Vaší návštěvy ze zahraničí nebo obchodního jednání, sdělte mi prosím bližší informace – určitě se domluvíme.

Reference na vyžádání, reference překladů

Výuka angličtiny
Individuální (1 až 4 studenti) a firemní výuka ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí
Učit se cizímu jazyku není jen intelektuální proces. Souvisí i s tím, jak se cítíme, nakolik si důvěřujeme, jestli se „nebojíme promluvit“… Věřím proto, že mimo schopností a znalostí vyučujícího je stejně tak důležitá atmosféra, ve které by se všichni měli cítit dobře a uvolněně, kdy není ani trocha humoru na škodu. Za sebe můžu říct, že pohoda na hodinách je důležitá i pro mě a s mnohými žáky jsme se časem stali dobrými přáteli.Nicméně je pravda, že každý vyučující má svůj vlastní styl výuky, který Vám může, ale nemusí vyhovovat. To samozřejmě platí i o mě. Není proto nic jednoduššího než přijít a nezávazně si popovídat (česky či anglicky), probrat Vaše představy nebo přímo zkusit ukázkovou hodinu. Výběr pak bude už jen na Vás.

Reference

Více ukázek můžu poskytnout na vyžádání.

Měl jsem příležitost spolupracovat s Lenkou Máchovou během sociálního a ekologického auditu. Lenka byla naší tlumočnicí a v průběhu auditorského procesu vykonávala nezávislé úkoly – např. vedla pohovory se zaměstnanci v místním jazyce a informovala o výsledcích v angličtině.Velmi rád Lenku Máchovou doporučuji. Její přístup k práci byl velmi profesionální a samostatný. Jako člověk i profesionálka přispěla k úspěchu návštěvy a jejímu dobrému výsledku.

Morten Jensen, Senior Compliance Manager & Global Lead Auditor, Novo Nordisk, Dánsko

Lenka Máchová s námi spolupracuje jako česká překladatelka od roku 2005. Udělala na nás dojem svým profesionálním přístupem a efektivitou, s níž plní všechny naše požadavky.Je zřejmé, že Lenka Máchová je zkušenou a talentovanou lingvistkou, která věnuje náležitou péči správnému pochopení a interpretaci zdrojového textu i jazykové a terminologické kvalitě výsledku. Je radost s ní spolupracovat a máme v úmyslu i nadále využívat její služby.
Upřímně doporučuji Lenku Máchovou jako spolehlivou a cennou partnerku v překládání.

Piotr Wiktorowicz, WorldAccent, ředitel, UK

Spolupracujeme s Lenkou Máchovou již několik let a vždy jsme byli velmi spokojeni s kvalitou jejích překladů. Lenka je dodává včas a velmi dobře se s ní spolupracuje.Jennifer Scanlon, Operations Manager, Transatlantic Translations, US

Práce Lenky Máchové jako překladatelky a nakladatelky je velmi kvalitní. Vřele doporučuji.

Dr. Erland Brock, nakladatel a redaktor, Swedenborg Scientific Association, US

Lenka Máchová pracuje svědomitě a dodržuje termíny odevzdání jednotlivých zakázek. Z osobního setkání s paní Máchovou Lenkou soudím, že se jedná o profesionální dámu, jazykově velice dobře vybavenou s příjemným vystupováním a zodpovědným chováním.

Alena Hrešková, Managing Director, Technidok, ČR  

Chtěla bych doporučit paní Lenku Máchovou pro vyučování anglického jazyka. Je velice trpělivá, příjemná a vše dokáže vysvětlit. Vřele doporučuji.

Kateřina Ziková

Zobrazit kontakty